Tag: tool

การตัดต่อใบหน้าโดยโปรแกรม adobe Photoshop cs6

By Peter Engel August 29, 2019 0

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมานำเสนอวิธีตัดต่อใบหน้าโดยโปรแกรม adobe Photoshop cs6 เลือกภาพต้นฉบับ และรูปใบหน้าที่เราต้องการ เลือกเครื่องมือ Lasso Tool แล้วลากพื้นที่ที่ต้องการบนใบหน้า จากนั้นใช้เครื่องมือ Move Tool กดค้างไว้ในบริเวณที่เลือกไว้แล้วลากไปรูปภาต้นฉบับ ปรับขนาดภาพใบหน้าให้มีขนาดตรงกันโดยกด Ctrl + T และมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับภาพต้นฉบับ… Continue Reading